Welkom bij VirMus

Het doel van deze website is musici wetenschappelijk onderbouwde informatie te bieden in het coronatijdperk.

In het kort

• VirMus doet literatuuronderzoek naar de overdracht van het nieuwe coronavirus door blazers en zangers.

• VirMus richt zich hierbij op de beschikbare wetenschappelijke literatuur en volgt lopend onderzoek.

• Op deze site wordt de verzamelde informatie samengevat in de vorm van vragen en antwoorden.

• VirMus geeft geen adviezen voor specifieke praktijkgevallen.

• Neem voor protocollen contact op met de organisatie waar jouw activiteiten onder vallen.

Werkveldcommissie: huidige leden

• Sven Arne Tepl (Residentie Orkest / VvNO) namens de professionele orkesten (voorzitter)

• Bjorn van Pruijssen (KNMO) namens de amateur blaasmuziek

• Daphne Wassink (Koornetwerk Nederland) namens de amateur koren

• Henk van der Meulen (Koninklijk Conservatorium) namens de conservatoria

• Ivo Bouwmans (TU Delft), onderzoek en website

• Naud van Geffen (Koor van de Nationale Opera) namens de professionele koren

De Werkveldcommissie kwam in het eerste corona-jaar wekelijks online bijeen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

 

LEES MEER