Wat zijn aerosolen?

De kleinste druppeltjes die in onze ademlucht voorkomen, zijn zo klein (kleiner dan 0,005 mm), dat ze in de lucht zweven en de bewegingen van de lucht volgen [1]. Deze combinatie van lucht met zwevende druppeltjes wordt een aerosol genoemd. Het aerosol volgt de beweging van de omringende lucht en kan daardoor in de hele ruimte komen [2]. En een virus dat erin meereist dus ook.

Een bekend voorbeeld van een aerosol is de rook van een sigaret. Deze rook verspreidt zich door de ruimte en kan na verloop van tijd op de meeste plaatsen geroken worden. Op dezelfde manier verspreiden de aerosolen uit onze adem zich over de ruimte.

Bij fretten is aangetoond dat het virus door de lucht kan worden overgedragen, al was niet zeker of dit in de vorm van aerosolen of via grotere druppeltjes gebeurde [3].

Inmiddels is men het er wel over eens dat COVID-19 via aerosolen kan worden overgedragen [4][5][6].

Over de precieze details van de overdracht via aerosolen zijn er echter nog veel vragen.

[1] Xie, X. et al. (2007) PR, How far droplets can move in indoor environments — revisiting the Wells evaporation-falling curve

[2] Zhang, Y. et al. (2017) PR, Numerical Simulation of Coughed Droplets in Conference Room

[3] Richard, M. et al. (2020) PR, SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets

[4] Greenhalgh, T. et al. (2021) PR, Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2

[5] Morawska, L. et al. (2021) PR, A paradigm shift to combat indoor respiratory infection

[6] Schijven, J. et al. (2021) PR, Quantitative Microbial Risk Assessment for Airborne Transmission of SARS-CoV-2 via Breathing, Speaking, Singing, Coughing, and Sneezing