Checklist voor veiliger repeteren

Afstand houden: 1,5 m is aan te raden, meer is beter (dit werkt preventief bij zowel druppels als aerosolen; liefst meer afstand in de ademrichting bij zangers en blazers)

Ventileren, ventileren, ventileren: ramen en/of deuren tegen elkaar openzetten

• Bij voorkeur in grote hoge ruimtes (of professioneel geventileerde kleinere ruimtes) repeteren

• Pauzes nemen voor extra ventilatie

Medische maskers dragen op elk moment dat het kan, indien mogelijk zelfs FFP2*

Repetitietijd kort houden

Buiten repeteren indien mogelijk

Maximum aantal aanwezigen bepalen voor de ruimte (op basis van 1,5 m en ventilatie)

• Zang: zachter zingen; niet briesen e.d. tijdens inzingen

*) FFP2-maskers beschermen veel beter dan medische maskers. [1]

[1] Peng, Z. et al. (2022) PR, Practical Indicators for Risk of Airborne Transmission in Shared Indoor Environments and Their Application to COVID-19 Outbreaks