Wat heeft de verspreiding van het coronavirus met musiceren te maken?

Een van de manieren waarop het coronavirus wordt overgedragen, is via druppeltjes die met de adem uit iemands mond komen. Deze druppeltjes, die virusdeeltjes kunnen bevatten, kunnen dan op een ander terechtkomen of door een ander worden ingeademd, die daardoor besmet kan worden. De grootste druppels vallen meestal binnen zo’n anderhalve meter op de grond [1]. De kleinste druppeltjes, de zogenaamde aerosolen, blijven zweven en kunnen op die manier gedurende langere tijd mensen besmetten.

Bij zang en het bespelen van bepaalde blaasinstrumenten kunnen er meer druppels en aerosolen vrijkomen dan bijvoorbeeld bij spreken [2][3]. Bovendien zijn bij zang de aanwezigen een veel groter deel van de tijd tegelijkertijd met hun stem bezig dan bij spreken, waardoor er meer aerosolen ontstaan. Ook wordt er door blazers en zangers diep ingeademd. Hierdoor kunnen er meer druppeljes ontstaan die uitgeademd worden, én kunnen druppeltjes die ingeademd worden, dieper in de longen terechtkomen, wat de kans op besmetting vergroot.

Zie ook

Wikipedia over hoe corona wordt overgedragen external (Engelstalig)

[1] Xie, X. et al. (2007) PR, How far droplets can move in indoor environments — revisiting the Wells evaporation-falling curve

[2] Reid, J. (2020), Comparing the Respirable Aerosol Concentrations and Particle Size Distributions Generated by Singing, Speaking and Breathing

[3] Alsved, M. et al. (2020) PR, Exhaled respiratory particles during singing and talking