Wat is wetenschappelijk onderbouwde informatie, en wat is peer review?

Informatie is pas wetenschappelijk als deze afkomstig is uit een artikel in een tijdschrift (of boek) dat is gepubliceerd door een wetenschappelijke uitgever. Dan is het namelijk zeker dat het werk is gecheckt en beoordeeld door een aantal andere wetenschappers dan alleen de schrijvers van het artikel zelf.

Voordat de redactie van het tijdschrift een artikel plaatst, laten ze een aantal experts uit het betreffende vakgebied commentaar leveren op de inhoud van het artikel. Deze experts worden ‘referenten’ genoemd, of in het Engels ‘referees’ of ‘peers’, dat wil zeggen ‘gelijken’, of ‘vakgenoten’. Zij checken allerlei aspecten, bijvoorbeeld: is het onderzoek zorgvuldig uitgevoerd, kloppen de methodes en gegevens, en zijn de conclusies juist? De schrijvers van het artikel reageren op het commentaar en passen hun artikel aan waar nodig. Alleen als het artikel wetenschappelijk verantwoord is volgens het eindoordeel van de referenten, wordt het gepubliceerd. Het werk is dan ‘peer reviewed’, ofwel: getoetst door vakgenoten en wordt in de wetenschappelijke wereld beschouwd als een verslag van gedegen onderzoek.