Hoe veilig is het om te zingen?

Sinds het begin van de pandemie zijn er veel koorrepetities geweest waarbij niets mis ging. Maar er zijn meerdere gevallen geweest waarin bewezen kon worden dat een deel van het koor tijdens een repetitie besmet raakte, met ernstig zieken of zelfs doden tot gevolg. De uitbraak bij het Amsterdams Gemengd Koor, rond hun uitvoering van de Johannes-Passion in maart 2020 [1] is daarvan waarschijnlijk het bekendst. Er zijn ook gevallen waarover niet in de media is bericht.

Tot nu toe kon onderzoek van het RIVM en de GGD niet onomstotelijk vaststellen of de besmetting bij uitbraken bij koren via aerosolen verliep of via ‘druppelcontact binnen de anderhalve meter’. Wel is gebleken dat zelfs wanneer koorleden ervan overtuigd waren dat de afstandsregels nagevolgd werden, besmetting kon optreden.

Zingen lijkt nu dus een bezigheid waarbij je er altijd rekening mee moet houden dat het fout kan gaan. In dat opzicht is koorzang te vergelijken met activiteiten als autorijden, bergbeklimmen en bungee-jumpen: er is een grote kans dat het goed gaat, maar het kan anders aflopen. Daarbij is het lastige punt dat we de besmettingskans tijdens koorzang nog niet goed kennen. Onderzoekers werken er hard aan om daar beter inzicht in te krijgen. De komst van mutaties van het virus die besmettelijker zijn, vergroot de besmettingskans. De kans zal in ieder geval ook sterk afhangen van de besmettingsgraad in de regio. Er zijn adviezen om de besmettingskans te verlagen, maar de kans kan niet worden weggenomen [2].

Voorlopig zullen alle koorleden zelf een inschatting moeten maken of ze het risico van een besmetting willen lopen. Wie tot een risicogroep behoort, of mantelzorger is, zal hierbij de grens anders leggen dan anderen.

[1] Trouw.nl (2020), Die ene Passion die wel doorging, met rampzalige gevolgen

[2] Naunheim, M.R. et al. (2020) PR, Safer Singing During the SARS-CoV-2 Pandemic: What We Know and What We Don't