Wat weten we nog niet over de mogelijke verspreiding via aerosolen?

We weten niet, of niet goed genoeg:

• hoeveel druppeltjes een besmet persoon uitstoot in de ademlucht;

• hoe dit afhangt van het gebruik van de stem of van de luchtsnelheid van de adem;

• hoeveel dit bij een bepaald persoon bedraagt (sommigen zijn ‘superverspreiders’);

• hoeveel virusdeeltjes deze druppeltjes bevatten;

• hoe lang virusdeeltjes in een druppeltje besmettelijk blijven;

• wat er met het virus gebeurt als het druppeltje mogelijk verdampt;

• hoe de luchtstroming in een willekeurige ruimte de druppeltjes verspreidt;

• hoeveel virusdeeltjes iemand binnen moet krijgen om besmet te worden;

• of en hoe dit aantal per persoon verschilt;

• hoeveel het uitmaakt of een persoon diep inademt als druppels met het virus worden ingeademd.