Deze website biedt

wetenschappelijk onderbouwde informatie over wat we weten en niet weten over de verspreidingsriciso’s van het virus genaamd SARS-CoV-2, of simpelweg coronavirus, in situaties waarin muziek wordt gemaakt.

Het doel van de informatie is

ondersteuning van iedereen die zo corona-veilig mogelijk wil musiceren en daarbij wil uitgaan van wat wetenschappers wel of niet kunnen zeggen over de risico’s op verspreiding van het coronavirus.

VirMus bespreekt resultaten van relevant onderzoek wereldwijd, kwesties waarover wetenschappers het nog niet eens zijn, momenteel lopend onderzoek en vragen waarvoor nieuw onderzoek nodig is.

Het doel is niet om pasklare adviezen te bieden.

Deze website vertaalt de informatie niet naar richtlijnen voor de besluitvorming over praktische maatregelen in specifieke gevallen.

De informatie is bedoeld voor

• musici: beroepsmusici en amateurs, zowel instrumentalisten als zangers

• ieder die wetenschappelijke publicaties kan aandragen voor de literatuurlijst

Welkome bijdragen

zijn referenties naar relevante peer-reviewed wetenschappelijke publicaties die nog niet op onze literatuurlijst staan.

De naam ‘VirMus’

is ontstaan uit ‘virus’ en ‘musicus’, en de klank herinnert aan de term ‘cantus firmus’.

VirMus

is gestart in mei 2020 op initiatief van Jos van der Sijde, toenmalig orkestinspecteur van het RPhO.

 

CONTACT